Izhevsk zoo

Izhevsk, Russia, Udmurt Republic

IN THE ANIMAL WORLD